"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 14. April 2013

Bạch thư tuyệt mệnh

PHẬT GIÁO HÒA HẢO (năm đạo thứ 74)

BẠCH THƯ TUYỆT MỆNH.

Kính gởi:

-Ủy Hội Nhân Quyền Quốc Tế HĐBA LHQ
- Cộng  Đồng Nhân Loại yêu chuộng Hòa bình, Công Lý, Nhân quyền: tự do Tôn Giáo, tự do Dân Chủ trên thế giới.
- Các cơ quan truyền thông quốc tế.
- Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
- Đảng cầm quyền CS Việt Nam.

Tôi tên là Nguyễn thị Ngọc Lan sinh năm 1956, thường trú số nhà 128/2 khu vực Thới Trinh A, phường Thới An quận Ô Môn TP CT. Nhân vào mùa xuân ĐẠO NẠN: 25/ tháng 02 và QUỐC NẠN: 30/ 04, kỷ niệm hằng năm trên đất nước Việt Nam. Tôi một tín đồ PGHH xin kính gởi bức: BẠCH THƯ TUYỆT MỆNH nầy đến với mọi người để chia sẻ lý tưởng và tâm tư nguyện vọng tha thiết của tôi, có nội dung như sau: