"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 15. Juli 2010

Chuyện tưởng như đùa!

Lữ Giang

Trong tuần qua, các cơ quan truyền thông trên thế giới đã bàn khá nhiều về vụ án gián điệp Nga vừa bị bắt tại Mỹ. Phóng viên thời sự quốc tế Paul Reynolds của BBC News đã nhận định rằng vụ điệp viên Nga ở Mỹ "như một trò hề được lịch sử lặp lại... Nhưng lần này, lịch sử được lặp lại như một trò diễn của những đám hề".

Montag, 12. Juli 2010

Phát ngôn & Hành động: Cảnh tượng đau lòng và nỗi sợ hãi của một dân tộc

TRỰC NGÔN

Một Chủ tịch tỉnh có lối sống suy đồi, một bí thư bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm vì có nhiều sai phạm, một anh cả đỏ trong nền kinh tế đầu tàu có nguy cơ trở thành Titanic... Và Larry King sắp đến để dạy cho những người tham quyền cố vị ở Việt Nam là hãy biết ra đi đúng lúc- đó là những câu chuyện Trực Ngôn chia sẻ cùng quí vị độc giả trong Phát ngôn và Hành động tuần này.

Tái lập Tòa Khâm Sứ?

Lữ Giang

Khóa họp vòng thứ II của Nhóm Làm Việc Chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Vatican trong hai ngày 23 và 24.6.2010. Khóa họp được đặt dưới sự đồng chủ tọa của 2 vị là Đức Ông Ettore Balestrero, Thứ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, Trưởng đoàn Tòa Thánh, và Ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam. Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Phiên họp đã đem lại một kết quả cụ thể được nhiều người chú ý: