"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 23. April 2011

Xung đột Thái Lan Cam Bốt gia tăng cường độ: 10 người chết trong hai ngày qua

Cam Bốt điều lính đến nơi đang có chạm súng với Thái Lan (Reuters)
Cam Bốt điều lính đến nơi đang có chạm súng với Thái Lan (Reuters)
Thanh Hà, RFI
 
Giao tranh giữa quân đội Thái Lan và Cam Bốt tại khu vực biên giới bước sang ngày thứ hai, làm thêm bốn người chết. Theo AFP, hôm nay một người lính Thái Lan và ba người lính Cam Bốt bị thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân lên thành 10 người. Thái Lan đưa tin có một bộ đội Việt Nam tử thương trong số lính Cam Bốt chết do cuộc chạm súng sáng 22/4.

Nur außen gelb

Vietnamesische Medien bejubeln den neuen FDP-Chef Philipp Rösler – wegen seiner Herkunft. Eine Presseschau

Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP)
Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP)

Als Deutschland vor acht Monaten seinen ersten Bundesminister mit Migrationshintergrund Bild- Zeitung die wichtige Frage: »Kränkt es Sie, wenn man Sie Fidschi nennt, Herr Minister?«