"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 1. März 2012

Ai là bạn, ai là thù của Đảng?

Huỳnh Ngọc Chênh

Diễn văn khai mạc hội nghị xây dựng Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, đợt xây dựng chỉnh đốn Đảng lần này rất cấp bách bởi bốn lý do trong đó có hai lý do nhắc đến vấn đề bạn và thù.
Tuy không nói rõ ra trong bài phát biểu của mình, nhưng cách ông Trọng nhắc đến làm mọi người hiểu rằng ai là bạn của Đảng. Người bạn lớn đầu tiên ông nhắc đến là Đảng CS Liên Xô với 21 triệu đảng viên, dù bây giờ chỉ còn là hồn ma vất vưỡng nhưng sự tự sụp nhào trong chốc lát của bạn cũng rút ra bài học máu xương cho lần xây dựng chính đốn này của Đảng. Người bạn lớn thứ hai là đồng chí Trung Cộng. Ông Trọng nói rằng người bạn ấy ‘trong cải cách, mở cửa cũng luôn luôn khẳng định dứt khoát phải kiên trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản‘. Và ông thú nhận:Trong những lần trao đổi với chúng ta, bạn thường nhấn mạnh không để bị “Tây hóa”, “tha hóa”, “thoái hóa”.

TIÊN LÃNG HUYỆN SỬ DIỄN CA


Chương I: ĐẤT NGHÈO NUÔI MỘT ANH HÙNG

Chuyện ở một tỉnh đằng Đông
Cách mặt trời hồng một khúc chẳng xa
Cỡ trăm cây số thôi mà
Có huyện Tiên Lãng rất là nhà quê

Nhà quê thì cứ nhà quê
Chủ tịch huyện vẫn đề huề như ai
Hắn lại có cậu em trai
Làm chủ tịch xã mới tài người ơi

Montag, 27. Februar 2012

THÁI THÚ LÀ GÌ?Hỏi: Xin các ông trong nhóm Sĩ Phu Việt Nam cho biết Thái Thú là gì?
Đáp: Các em quên học sử Việt Nam à .

Hỏi: Xin các ông cho biết sử Việt Nam đã viết gì?
Đáp: Sử viết là Thái Thú Tô Định cai trị qúa tàn bạo làm mọi người đều ta thán! Nhân chồng là Thi Sách bị giết, bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị nổi lên khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu.

Sonntag, 26. Februar 2012

Em Tốt Nghiệp Trường Đảng

Em vốn sinh ra
Là con dân việt
Tinh khiết trắng trong
Từ giống Tiên Rồng
Con Hồng cháu Lạc…

Cộng sản dạy em quên bặt giống nòi
Cộng sản dạy em đua đòi cướp giựt
Cộng sản dạy em bỏ phức tổ tiên
Cộng sản dạy em chỉ riêng thờ đảng