Ông Mikhail Gorbachev, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô nói cuộc bầu cử hôm Chủ nhật không công bằng, và đòi nhà chức trách phải tổ chức một cuộc bầu cử mới.