Lần cuối 21 nhà lãnh đạo trong khối APEC tề tựu ở Hoa Kỳ là vào năm 1993, khi cựu Tổng thống Bill Clinton chủ trì cuộc họp ở thành phố Seattle.

Cuộc họp thượng đỉnh lần này diễn ra vào lúc Tổng thống Barack Obama tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ thoát ra khỏi cuộc suy thoái và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mậu dịch tự do trong việc giúp tạo dựng công ăn việc làm và sự thách thức cạnh tranh từ phía các nền kinh tế Á Châu, nhất là Trung Quốc.