"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Montag, 16. Januar 2012

ÔNG TÁO VỀ TRỜI - GỞI ƯỚC MƠ XUÂN

  Năm Mèo vờn chuột sắp đi qua

Đón Xuân Rồng đến trở vào nhà

 Tiếng kêu ngèo ngèo đi cho chóng

Rồng đem hy vọng sẽ thăng hoa


"Gởi theo Ông Táo đôi điều ước"

"Tâu lên Thánh Thượng vài niềm mơ"

Xin Ngài giúp đỡ cho vận nước

Bao năm dân tộc đã đợi chờ


Mong sao Việt Nam hết thuyết Mác

Để cho dân lành bớt khổ thân

Vùng lên quẳng ngay vào thùng rác

Vứt mau mớ lý thuyết ngu đần


Ai mang về Quê Hương tàn ác?

Áp đặt lên vai những người dân

Đày đọa dân tộc ra xơ xác

Giết hại đi bao những người thân


Bắt học sinh gọi hắn là bác

Ca tụng tên đồ tể hung thần

Quan thầy của hắn là Mao, Mác

Dạy họ mang về để giết dân


Gần bẩy mười năm ở miền bắc

Quê Cha đất Tổ đau nhiều hơn

Phản Thầy bán Chúa thật xuất sắc

Ai giết Cha Mẹ đảng mang ơn


Đấu tố giết nhiều đảng tâm đắc

Dạy cho trẻ thơ những oán hờn

Cướp nhà cướp đất ai thắc mắc

Công an kéo đến bắt sạch trơn


Miền Nam đảng vào để giải phóng

Tự do từ đó đã ra đi

Tiền của vào tay đảng mau chóng

Người dân mất sạch chẳng còn chi


Đảng chúng đến đâu cướp sạch bóng

Lệnh của chúng truyền phải thực thi

Đêm nằm lo sợ mà lạnh cóng

Giật mình nghe chó sủa mỗi khi


Kể sao cho hết được tội ác

Văn hóa dân tộc bị mất đi

Bao giờ giải thể đảng thờ Mác

Bấy giờ thế giới hết khinh khi


Xin hẹn mọi người vào dịp khác

Gởi theo Ông Táo về sẽ ghi

Tiễn đảng tàn ác, đi theo bác

Đón xuân Rồng đến, đảng biến đi!


Xuân về xin chúc mừng cô bác
Tần Niên sức khỏe chẳng hề vơi
Thưởng ban phúc-lộc-thọ-đại cát
An khang hạnh phúc hưởng ơn trời
Thanh Sơn