"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Montag, 27. Februar 2012

THÁI THÚ LÀ GÌ?Hỏi: Xin các ông trong nhóm Sĩ Phu Việt Nam cho biết Thái Thú là gì?
Đáp: Các em quên học sử Việt Nam à .

Hỏi: Xin các ông cho biết sử Việt Nam đã viết gì?
Đáp: Sử viết là Thái Thú Tô Định cai trị qúa tàn bạo làm mọi người đều ta thán! Nhân chồng là Thi Sách bị giết, bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị nổi lên khởi nghĩa đánh đuổi quân Tàu.

Hỏi: Như vậy Thái Thú Tô Định là quân tàn ác. Tụi Tàu thời trước đô hộ Việt Nam mà gian manh đến thế à?
Đáp: Đúng vậy.

Hỏi: Ngày nay bọn Tàu có đưa Thái Thú sang cai trị Việt Nam không?
Đáp: Không

Hỏi: Như vậy là hên cho dân mình qúa?
Đáp: Không hên. Tụi Tàu huấn luyện Thái Thú tại chỗ là người Việt Nam.

Hỏi: Xin các ông Sĩ phu nói rõ, chúng tôi không hiểu gì cả?
Đáp: Tụi Tàu huấn luyện bốn con chó săn làm Thái Thú cho Tàu để cai trị Việt Nam là . . .

Hỏi: Là ai?
Đáp: Là chó săn Nguyễn Phú Trọng, chó săn Trương Tấn Sang, chó săn Nguyễn Sĩ Hùng và chó săn Nguyễn Tấn Dũng.

Hỏi: Nghe nói 90 triệu dân Việt trong ngoài nước hiện nay cũng ta than bốn tên chó săn Thái Thú này lắm?
Đáp: Bọn bốn tên Thái Thú Tàu kiểu mới này còn tàn bạo hơn Tô Định ngày xưa nhiều. Chúng cướp bóc đất đai tài sản và đánh đập tra tấn người dân vô tội. Cấm không cho người ta tu hành theo tôn giáo riêng. Cấm không cho người ta xuất bản tờ báo riêng. Cấm không cho người ta viết nhạc yêu nước mà phải viết nhạc bán nước theo chúng. Cấm không cho người ta mở đài phát thanh riêng. Cấm không cho người ta lập hội riêng. Cấm không cho người ta lập đảng chính trị riêng theo ý muốn nhưng bọn chúng thì lập đảng chính trị riêng gì cũng được.

Hỏi: Như vậy thì có ngày dân cũng nổi lên trừng trị bọn chúng.
Đáp: Đúng vậy. Đó là luật nhân quả của nhà Phật, và người Tây phương cũng có câu “gieo gì gặt nấy“.

Nhóm Sĩ Phu Việt Nam
http://siphuvietnam.wordpress.com