"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 26. Februar 2012

Em Tốt Nghiệp Trường Đảng

Em vốn sinh ra
Là con dân việt
Tinh khiết trắng trong
Từ giống Tiên Rồng
Con Hồng cháu Lạc…

Cộng sản dạy em quên bặt giống nòi
Cộng sản dạy em đua đòi cướp giựt
Cộng sản dạy em bỏ phức tổ tiên
Cộng sản dạy em chỉ riêng thờ đảng

Cộng sản dạy em nên phản quốc gia
Cộng sản dạy em nước nhà nên bán
Cộng sản dạy em ngã mạng kiêu căng
Cộng sản dạy em giang sơn bất đoái

Cộng sản dạy em luồn cúi ngoại bang
Cộng sản dạy em đầu hàng Hán tộc
Cộng sản dạy em cướp bóc điêu ngoa
Cộng sản dạy em tố cha giết mẹ

Cộng sản dạy em mánh khóe gian manh
Cộng sản dạy em vô tình vô cảm
Cộng sản dạy em xử trảm người thân
Cộng sản dạy em thuần phong bỏ dụt

Cộng sản dạy em mỹ tục chẳng cần
Cộng sản dạy em ngu dân dễ trị
Cộng sản dạy em chí sĩ phải trừ
Cộng sản dạy em thầy tu phải nhốt

Cộng sản dạy em điều tốt chớ nghe
Cộng sản dạy em lập bè lập đảng
Cộng sản dạy em xử trảm kẻ nghi
Cộng sản dạy em không gì bằng ác

Cộng sản dạy em giết các nhân tài
Cộng sản dạy em thành loài vô thức
Cộng sản dạy em cướp đất cướp nhà
Cộng sản dạy em trấn tra quản chế

Cộng sản dạy em chôn sống hết đi
Cộng sản dạy em ngu si dốt nát
Cộng sản dạy em phải ác mới tồn
Cộng sản dạy em luồn trôn để sống

Cộng sản dạy em dâng cống đất đai
Cộng sản dạy em máu tay nên đẫm
Cộng sản dạy em dụ dỗ lọc lừa
Cộng sản dạy em nuôi bừa thù hận

Cộng sản dạy em mất hẳn lương tâm
Cộng sản dạy em độc thâm xảo trá
Cộng sản dạy em bới mả đào mồ
Cộng sản dạy em côn đồ ác bạo

Cộng sản dạy em diệt đạo phá đời
Cộng sản dạy em tình người mất hẳn
Cộng sản dạy em bất nghĩa bất nhân
Cộng sản dạy em hờn căm chỉ điểm

Cộng sản dạy em tị hiềm ganh ghét
Cộng sản dạy em đục khoét tham ô
Cộng sản dạy em nhục nhơ chẳng sợ
Cộng sản dạy em nịnh bợ tiến thân

Cộng sản dạy em bất cần liêm sỉ
Cộng sản dạy em làm đĩ nuôi cha
Cộng sản dạy em cần sa thuốc phiện
Cộng sản dạy em ngập nghiện là nghề

Cộng sản dạy em bỏ bê quốc sự
Cộng sản dạy em sở tư tài sản
Cộng sản dạy em cướp của làm giàu
Cộng sản dạy em bất kể thương đau

Cộng sản dạy em chẳng cần dân tộc…

Sau khi tốt nghiệp
Ở trường đảng ra
Em chẳng nhận ra
Em là người Việt…

Đâu còn cháu Lạc
Chẳng giống con Rồng
Đứng trước gương trông
Ôi chao quái dị !!!

Sau khi tốt nghiệp
Ở trường đảng ra
Biến thành quỷ ma
Người không ra người
Thú chẳng ra thú

Chẳng ai ngó tới
Đi khắp thế giới
Hết cả mọi nơi
Từ vật đến người
Thảy đều khiếp sợ!!!

Hoài Nam
24.2.2012