"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 6. Oktober 2010

Trở về ...

Bản nhạc ''Trở Về Mái Nhà Xưa'' (Come back to Sorrento) được soạn lời mới, riêng tặng các bác "trạng nguyên, xúng xính áo gấm về làng". Trích đoạn: "... Có ai về thăm cái chuồng xa xưa, nhớ mang bì thư chứa nhiều đô la. Về phải biết khoe khoang và ba hoa. Về phải biết lăng xăng biết xuề xòa. Có ai về thăm cái chuồng xa xưa, hãy nhăn mồm nhe mép cười ha ha. Và nếu thấy công an đến rề rà, hãy biết nhanh tay mà biếu quà..."