"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 10. März 2012

Học Thuyết Quái ThaiNếu hỏi đảng cộng sản là ai?
Tôi trả lời là lũ quái thai
Bên ngoài người nhưng trong lang sói
Trên đời này có một không hai

Nếu hỏi người cộng sản là ai?
Chúng là người chẳng biết đúng sai
Giết đồng bào anh em vô tội!
Bởi chúng học lý thuyết quái thai!!!

Nếu hỏi bọn cộng sản là ai?
Xin thưa ngay một một lũ bất tài
Nhưng ác độc, điêu ngoa qủy quái
Bắt bớ người cướp của công khai...

Chúng chỉ là một lũ tay sai
Cho mười con yêu quái độc tài
Chuyên làm việc phản dân hại nước
Bán buôn người từ ở trong thai

Hỏi lý thuyết cộng sản đúng sai?
Trả lời ra sợ bẩn lỗ tai
Cả Đông Âu vất vào sọt rác
Bởi đó là học thuyết quái thai

Đất nước họ đã vứt công khai
Đã chôn nó vào trong quan tài
Như Đông Âu Liên Sô đã vứt
Giữ làm gì học thuyết quái thai!

Đảng cộng sản học thuyết quái thai!
Chuyên giết người, cướp của, độc tài
Đi tới đâu gieo sầu tang tóc
Bởi đó là học thuyết quái thai!


Thanh Sơn 01.03.2012