"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 30. März 2013

Hết ý kiến!Nhà chùa thả cá làm chi
sư buồn sư nhậu có gì lạ đâu?
Ai mà trót dại đến câu
nhà chùa phóng điện lộn đầu xuống ao
 
Lạ thay đạo đức phường nào
giết người phóng điện khác nào sát sanh.
Xin thưa cùng với các anh
chùa này đã được quốc doanh rõ ràng!
 
Tư tưởng cộng sản hung tàn
thương thay đức Phật lầm than chốn này,
Mong sao ngọn gió đổi thay
đem dân chủ đến đảng này ra tro...

ditimsuthat

Nguồn: Dân Làm Báo