"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 24. September 2010

Hai DB Canada lên tiếng cho 4 đảng viên Việt Tân bị bắt giữ

Wayne Marston & Paul Dewar

Kính gởi ông Nguyễn Tấn Dũng
Thủ Tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghỉa Việt Nam
Tòa Đại Sứ Việt Nam
470 Wilbrod Street
Ottawa, Ontario K1N6N1

Thưa ông Nguyễn Tấn Dũng,
 Chúng tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của chúng tôi về việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam bốn nhà đấu tranh cho nhân quyền và kêu gọi ông hãy lập tức có hành động để bảo đảm việc họ được trao trả tự do.

Một lần nữa, chúng tôi xin chúc mừng sự phát triển kinh tế thuận lợi của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tin rằng việc gia tăng và mở rộng nhân quyền tại Việt Nam phải là một ưu tiên song song với việc phát triển nền kinh tế Việt Nam.
Chúng tôi được biết Việt Nam hiện nay đang giam giữ nhiều tù nhân chính trị chỉ vì họ kêu gọi sự công bằng và công lý cho xã hội một cách ôn hòa. Trong số những người này, chúng tôi yêu cầu Ông lập tức trao trả tự do những người sau đây :
  1. Ông Phạm Minh Hoàng, 55 tuổi, Giảng Viên trường Đại Học Bách Khoa, TP. HCM, bị bắt vào ngày 13/8/2010 tại Sài Gòn.
  2. Mục Sư Dương Kim Khải, 52 tuổi, Hội viên Hội Thánh Mennonite Việt Nam, bị bắt vào ngày 10/8/2010 tại Sài Gòn.
  3. Bà Trần Thị Thúy, 39 tuổi, Tiểu thương, bị bắt vào ngày 20/8/2010 tại Đồng Tháp.
  4. Ông Nguyễn Thành Tâm, 57 tuổi, Nông dân, bị bắt vào ngày 18/7/2010 tại Bến Tre.
Là một thành viên ký tên trong Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR), Việt Nam cần phải tôn trọng và tuân thủ các quyền dân sự và chính trị của các cá nhân, kể cả những quyền tự do căn bản nhất như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bày tỏ chính kiến, tự do tôn giáo, và tự do lập hội.

Xin cảm ơn thời gian và sự cân nhắc của Ông.

Trân trọng,
Wayne Marston, Dân Biểu
Hamilton East – Stoney Creek
NDP Human Rights Critic

Paul Dewar, Dân Biểu
Ottawa Centre
NDP Foreign Affrairs Critic