"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 31. August 2010

Phỏng vấn Trung Tá Trần Anh Kim

Xin nhấn "play" để nghe bài nói chuyện rất nhiệt thành của trung tá Trần Anh Kim:

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA