"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 2. September 2010

Tại sao báo “Công an Nhân dân” lại gỡ bài xuống? Bị bắt trúng huyệt!

Lê Diễn Đức

Báo CAND: "Không có bài viết nào"

Cây ngay không sợ bóng đứng. Loài dơi chuột bao giờ cũng sợ ánh sáng. Kẻ gian dối bao giờ cũng sợ bị thiên hạ vạch mặt. Chúng ta đã điểm trúng huyệt. Đơn giản của sự thật là như thế!

Trong bài “Từ bài của báo CAND: Đảng CS Việt Nam thay đổi đối sách với Trung Quốc” nhận định về bài viết “Đừng nhắm mắt nói bừa!” trên báo Công an Nhân dân ngày 29/08/2010, tôi đã đưa ra những giả thiết khác nhau trên weblog của mình và đã được nhiều trang web khác liên kết chuyển đến các bạn đọc.


Trong các giả thiết đưa ra có giả thiết cuối cùng mà tôi cho là hợp lý hơn cả và phân tích tại sao. Tôi xin ghi lại:

“Hay đây chỉ là bài viết mị dân, trấn an dư luận trước Đại hội Đảng XI, khi mà những người lãnh đạo ý thức được rằng, nhân dân có thể châm chước tha thứ cho họ những tiêu cực kinh tế, nhưng làm tổn thương tới lòng yêu nước, chủ quyền lãnh thổ và truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, là họ đang đùa với lửa?


Giả thiết cuối cùng xem ra hợp lý hơn cả nếu quan sát chính sách xâm lấn Việt Nam bằng biện pháp phi quân sự của Trung Quốc trong sự hỗ trợ của Đảng CSVN qua các các hợp đồng cho thuê dài hạn rừng đầu nguồn, khai thác bauxite trên vùng an ninh chiến lược Tây Nguyên, trúng hơn 90% tổng thầu các dự án lớn EPC (thiết kế – cung ứng vật tư thiết bị – xây lắp), phản ứng lấy lệ khi ngư dân bị quậy phá, bắt bớ, v.v…


Tất cả những điều này đã gây nên sự phản kháng sôi động của nhiều tầng lớp xã hội, trong đó có cả các vị đại biểu Quốc hội và các đảng viên lão thành”.

Cây ngay không sợ bóng đứng. Loài dơi chuột bao giờ cũng sợ ánh sáng. Kẻ gian dối bao giờ cũng sợ bị thiên hạ vạch mặt. Chúng ta đã điểm trúng huyệt. Đơn giản của sự thật là như thế!

Tác giả Lưu Nguyễn viết thật lòng hay vô tình mà đã đụng phải vía của hùm? Lý do nào thì chúng ta cũng chia sẻ với tác giả. Đáng trách và bị coi thường chính là kẻ đã ra lệnh gỡ bỏ bài xuống, đi ngược lại tập quán của báo chí, truyền thông trong sáng, trung thực.

Vào link dẫn đến bài:
http://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2010/8/136105.cand

Chúng ta chỉ còn thấy hiển thị: “Không có bài viết nào“.
Phần bình luận xin nhường lại cho bạn đọc.

Ngày 1/09/2009

http://ledienduc.wordpress.com/2010/09/01/t%E1%BA%A1i-sao-bao-%E2%80%9Ccong-an-nhan-dan%E2%80%9D-l%E1%BA%A1i-g%E1%BB%A1-bai-xu%E1%BB%91ng-b%E1%BB%8B-b%E1%BA%AFt-dung-huy%E1%BB%87t/