"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 24. Dezember 2011

ÁNH SÁNG NGÔI LỜI

CNLCGS. (Ga.1,1-5)
 
 
THIÊN     Thần ca hát vang lừng
THẦN      dân bừng tỉnh vui mừng hân hoan
LOAN      ra khắp cả trần gian
BÁO        tin Thiên Tử cao sang giáng trần 
TIN         vui khắp cả xa gần
VUI         mừng hợp với thế trần hòa ca
 
GIỮA       tầng Trời-Đất giao hòa
ĐÊM        nay vũ trụ giăng hoa kết đèn
NHÂN      trần hợp xướng ca khen
LOẠI       đi tất cả bóng đen xưa rày
NGỦ        vùi mấy triệu năm nay
VÙI         sâu đi những tháng ngày tối tăm
TIẾT        trời bừng sáng quanh năm
ĐÔNG     tàn bởi CHÚA xuống thăm con người 
 
BỪNG     lên vũ trụ đẹp tươi   
LÊN        ngàn "Sự Sống" tiếng cười lòng ngay 
TỪ          nay "Ánh Sáng" tràn đầy
GIỮA      muôn tinh tú ngất ngây kính chầu
THINH    không muôn triệu tinh cầu
KHÔNG   ngừng nhảy múa khấu đầu tạ ơn
 
TIẾNG    chuông ngân vút cao hơn
CA          đoàn hợp xướng cung đờn ngất ngây
NHƯ       muôn Thần Thánh về đây
VẠN        Thiên Thần đến hợp vây kính chờ
ÁNH       Quang THIÊN CHÚA phụng thờ
HỒNG     lên khắp cả niềm mơ đời đời
TỎA        từ "ÁNH SÁNG NGÔI LỜI"
LAN        tràn đến cả muôn đời thế nhân.
 
Thanh Sơn 24.12.2011