"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Montag, 12. März 2012

TRẢ LẠI

1-
Trả lại chế độ xin cho
Trả lại gạo lúa cân đo gạt lường
Trả lại tổ phố dân phường
Trả lại tên những con đường mới thay

 
Trả lại biểu ngữ băng tay
Trả lại cờ đỏ đắng cay búa liềm
Trả lại thẻ đỏ đảng viên
Trả lại "đồng chí" xỏ xiên tình người

 

Trả lại cách mạng tháng 10
Trả lại câu hát tiếng cười 75
Trả lại ơn đảng 70 năm
Trả lại nhà nước lá xăm mạnh giàu

 
Trả lại 4 tốt gối đầu
Trả lại 16 chữ Tàu bất lương
Trả lại dân chủ láo lường
Trả lại độc lập bắc phương đè đầu

 
Trả lại đảng cử dân bầu
Trả lại " ông chủ " thay trâu đi cày
Trả lại trả hết cho bây
Đoạn tuyệt cái kiếp ăn mày từ đây

2-
Trả thẻ đảng
Trả thẻ đoàn
Trả thẻ hội
Trả thẻ mặt trận
Trả thẻ nhà báo
Trả hết cho chúng nó

Về nhà lao động nuôi con
 
Chung tay xây dựng nước non
Đập tan chế độ cháu con già Hồ
Sửa sang lại bức dư đồ
Đã bị cộng đảng vong nô dập vùi

 
Vùng lên giáo mác dùi cui
Đánh cho tụi nó phải chui ống cầu
Xong xuôi làm lại từ đầu
Dựng xây đất nước ngàn sau vững bền.


Lê đủ Chân