"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 26. September 2010

Spiegel-TV tìm nhân chứng của chiến tranh Việt Nam

Ban lịch sử của chương trình truyền hình Spiegel TV (chương trình truyền hình của tờ tuần báo chính trị Spiegel thuộc loại lớn nhất nước Đức) muốn tìm những nhân chứng của cuộc chiến tranh Việt Nam trước 1975 để thực hiện một cuốn phim tài liệu dài 6 tập về cuộc chiến này.

Spiegel muốn đưa lên truyền hình những lý do thật sự đàng sau cuộc chiến. Do đó Spiegel cho rằng những cuốn phim này không thể thiếu được những cái nhìn và quan nhiệm của những người Việt Nam. Với suy nghĩ trên, Spiegel hiện muốn tìm những người Việt Nam đã sống và lớn lên trong thời chiến tranh Việt Nam, Họ có thể đã là cựu quân nhân chiến đấu trong cuộc chiến này và bây giờ muốn kể lại những hồi ức của họ trước ống kính.

Những người nào muốn tham gia chương trình này, xin liên lạc trước với
Julia Driesen,
SPIEGEL TV History,
Brandstwiete 19,
20457 Hamburg,
Telefon: 040/301 08 416,
E-Mail: Julia_driesen@spiegel-tv.de.

Muốn biết thêm chi tiết xin quý vi vui lòng liên lạc trực tiếp qua hệ thống truyền thanh hải ngoại lienlac@radiohaingoai.com .