"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 12. November 2011

Cờ Trung quốc bị hạ, thay bằng cờ Tây tạng, tại Tòa đại sứ TQ ở Paris
Một nhóm thanh niên Tây Tạng được sự ủng hộ của người địa phương đã biểu tình trước Đại Sứ Quán Trung Cộng tại Paris, ngày 04 tháng 11, 2011. Một thanh niên đã leo lên cao để hạ cờ Trung Cộng và thay bằng cờ Tây Tạng.
 
Có tin thanh niên Việt Nam sống ở Đức cũng sẽ hành động tương tự như thanh niên Tây Tạng, nên cảnh sát Bá Linh và Frankfurt đang tăng cường canh giữ bảo vệ đại sứ quán và lãnh sự quán Việt Nam ở hai thành phố này.