"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 2. Dezember 2011

Thư mời Tham dự Đại Lễ Truy Điệu và Cầu Nguyện cho Các Anh Hùng Dân Tộc Việt Nam Vị Quốc Vong Thân tại Guyane, Nam Mỹ

Để tỏ lòng ngưỡng mộ, tri ân, và vinh danh các Anh Hùng Dân Tộc, trong đó có 325 đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng bị thực dân Pháp lưu đày khổ sai biệt xứ sau cuộc Tổng Khởi Nghĩa ngày 10 tháng 02 năm 1930 do Việt Nam Quốc Dân Đảng lãnh đạo. Tông tích các anh hùng dân tộc đã hy sinh tại Guyane, Nam Mỹ vừa truy tìm được sau hơn 80 năm. 

Được sự hỗ trợ của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Tổng Ủy Viên Thanh Niên, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Việt Nam Quốc Dân Đảng sẽ tổ chức Đại Lễ Cầu Nguyện và Truy Điệu tại khuôn viên Chùa Liên Hoa Houston, Texas.

Trân trọng kính mời:
-           Quý vị lãnh đạo tinh thần và tín hữu các tôn giáo
-           Quý Chính Đảng, Hội Đoàn, Đoàn thể đấu tranh
-           Quý vị Nhân Sĩ, Quý Ban Đại Diện Cộng Đồng
-           Quý Cơ quan Truyền thông, Truyền hình và Báo chí
-           Quý Đồng Hương, Đảng viên Việt Quốc và các Bạn Trẻ đến tham dự:

Đại Lễ Truy Điệu và Cầu Nguyện cho các Anh Hùng Dân Tộc Việt Nam được long trọng tổ chức vào 

lúc 10:30 sáng 
Chủ Nhật ngày 04 tháng 12 năm 2011
tại khuôn viên Chùa Liên Hoa, Houston
địa chỉ: 6709 Howell-Sugarland Road, Houston, Texas,  77083.

Trong buổi lễ, vị đại diện Trung Ương VNQDĐ sẽ trình bày về Hành Trình Lần Theo Dấu Chân các Anh Hùng Liệt Sĩ bị lưu đày biệt xứ tận rừng Amazon, Guyane, Nam Mỹ”. Qua đó nói lên sự hy sinh to tát của các thế hệ cha anh trong giòng lịch sử cận đại chống ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc. Đồng thời trình bày về hiện tình đất nước trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng, và thái độ khiếp nhược bán nước cầu vinh của bạo quyền Cộng sản Việt Nam.

Đặc biệt, kêu gọi mọi thế hệ noi gương Yêu Nước, và tinh thần Hy Sinh cao cả của tiền nhân, ngõ hầu nhận thức trách nhiệm của mình trước nguy cơ mất nước hiện nay.
Sự hiện diện của Quý vị thể hiện lòng tôn kính đối với các bậc tiền nhân đã Vì Nước Quên Thân, Vì Dân Quên Mình; và góp phần tích cực trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam nhằm bảo vệ Tổ Quốc; đồng thời là niềm vinh dự đối với Ban Tổ chức.

Houston, ngày 04 tháng 11 năm 2011
Thay Mặt Ban Tổ Chức 
Thanh Sơn

Điện thoại và điện thư liên lạc:
Cụ Thanh Sơn, Canada: 403-293-4209, email: ThanhSon@vietquoc.org
Ông Phan Thanh Châu, Bí Thư Đảng Vụ HĐCH Trung Ương VNQDĐ: 714-588-5903, email: ThanhChau@vietquoc.org
Ông Thiên Vân, Ủy Viên Thường Vụ HĐCH Trung Ương VNQDĐ 49-5205-729-688,  email: ThienVan@vietquoc.org
Ông Châu Kim Khánh, Ủy Viên Ngoại Vận HĐCH Trung Ương VNQDĐ: 512-947-8083 email: ChauKimKhanh@vietquoc.org
Châu Âu: Ông Lê Trần, Đại diện VNQDĐ Châu Âu: 49-2345-462-840,  email: LeTran@vietquoc.org
Châu Úc: Ông Chu Anh Vũ, Đại diện VNQDĐ Châu Úc: 61-413-559-205, email: VuanhChu@vietquoc.org
Ông Như Phúc, Đại diện VNQDĐ Texas: 832-788-1209,  email: NhuPhuc@vietquoc.org
Ông Vũ Anh Dũng, Đại diện VNQDĐ California: 714-261-8692, email: VuAnhDung@vietquoc.org
Ông Hoài Vũ đại diện VNQDĐ Đông Bắc Hoa Kỳ phone: 484-5509169, email: HoaiVu@vietquoc.org
Anh Ngãi Vinh, Đại diện Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính, 714-699-0424, e-mail: NgaiVinh@vietquoc.org