"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 2. Dezember 2011

Trục xuất người Việt Nam ra khỏi Việt Nam

Hà Đình Sơn
 
Trục xuất người có quốc tịch Việt Nam ra khỏi Nước Việt Nam là một khái niệm pháp lý mà các văn bản pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa thấy có quy định ở đâu.

Điều 32 Bộ Luật hình sự năm 1999 có quy định hình phạt “Trục xuất”: “Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Khoản 1, điều 16 Pháp lệnh số 24/1999/PL-UBTVQH10 ngày 28/04/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam nói rõ:

"Người nước ngoài bị trục xuất khỏi Việt Nam trong những trường hợp sau đây:
a) Bị Toà án có thẩm quyền của Việt Nam xử phạt trục xuất;

b) Bị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định trục xuất."

Như vậy, có thể hiểu đối tượng bị “trục xuất” là người nước ngoài (tức là người không có quốc tịch Việt Nam). Thế nhưng từ trước cho đến nay ở Việt Nam không ít người Việt mang quốc tịch Việt Nam “được” hoặc “bị” trục xuất ra nước ngoài. Không biết trên thế giới có nhiều quốc gia làm giống như Việt Nam hay không? Nếu xét về mặt đạo lý thì một cá thể bị “quăng” ra khỏi cộng đồng của mình thì không gì bất hạnh bằng; một xã hội mà phải ruồng bỏ thành viên của mình là một xã hội bất lực.

Nhưng giáo sư, tiến sĩ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định:“Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản, nhưng chưa tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối, chia rẽ làm tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội.”  (Nguồn báo Nhân dân)

Vì vậy, người dân Việt Nam cần phải được “tuyên truyền” và “giáo dục” nhiều thì mới hiểu đúng về tinh hoa dân chủ và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang phát triển lên tầm cao.

Thăng Long – Hà Nội, 01/12/2011
H. Đ. S.

........................................................
TinHamburg:

Quả đúng là "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang phát triển lên tầm cao". Câu hỏi đặt ra ở đây là: hiện nay nhà nước này đang ở tầm nào? 

Cái này làm tôi nhớ đến những bài giảng hùng hồn ngày xưa: "Tư bản đế quốc đang giãy chết; họ đang đứng trên bờ vực thẳm..."  Với lại: "Xã hội chủ nghĩa cộng sản bách chiến bách thắng. Ta luôn đi trước tư bản chủ nghĩa một bước..."

Có người cắc cớ hỏi: "Ta luôn đi trước họ một bước, mà họ thì lại đang đứng trên bờ vực thẳm. Thế hỏi các đồng chí rằng, ta đang đứng ở đâu?" ...

"Phát triển lên tầm cao" vì thế có thể là sự cố gắng để leo lên khỏi vực thẳm. Phải thế không các đồng chí?