"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 30. November 2011

Thông cáo báo chí hiệp thông của phong trào GDVNHN với Thái Hà

"...Phong Trào Giáo Dân tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước những âm mưu thâm độc và hèn hạ nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhằm triệt hạ các cơ sở tôn giáo..."

Thư hiệp thông của Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại hiệp thông với Giáo xứ Thái Hà và tu viện Dòng Chúa Cúu Thế trong cơn bị bách hại hiện nay: