"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Montag, 6. September 2010

Không chọn bọn nói phét!

 "...Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam… là sự lựa chọn của chính nhân dân, của lịch sử dân tộc Việt Nam..."

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định như vậy trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng ngày 1/9/2010.
Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu...

Sau khi nghe Nguyễn Minh Triết nói vậy, một số nhà khoa học, tâm linh học đã họp nhau để phỏng vấn Lịch Sử tìm hiểu thêm.

Hỏi:
- Thưa Lịch Sử, theo như Triết chủ tịch khẳng định thì chính Ông đã tạo ra cách mạng tháng 8 năm 1945?

Lịch sử xua tay:
- Không phải tôi! Tôi không tạo ra cuộc chính biến nào hết, chỉ có con người tạo ra những chính biến và tôi là những chính biến đó. Nói chính xác là con người tạo ra tôi.

Hỏi:
- Xin ông thành thật, vì Triết chủ tịch đã nói vậy?

Trả lời:
- Tôi đã nói không phải tôi! Nói như vậy chả lẽ việc bán nước của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống cũng là do tôi tạo ra sao?

Hỏi:
- Vậy trước sau như một, thưa ông Lịch Sử, ông nhất định không nhận mình đã lựa chọn cuộc cách mạng 18-9-1945?

Trả lời:
- Đúng, tôi không hề có lựa chọn nào hết.

Các nhà khoa học, tâm linh, sử học chụp đầu họp với nhau. Một lát họ quay lại hỏi Lịch Sử:
- Thưa ông, theo như lời Triết chủ tịch thì nhân dân và lịch sử đã lựa chọn cuộc cách mạng đó. Vậy theo ông vì sao ông Triết lại nói vậy?

Trả lời:
- Ông Triết nói vậy là quyền của ông Triết, cũng như lời nhiều người khác, trong những vụ việc khác.

Hỏi:
- Ông nói rõ vụ việc khác là gì?

Trả lời:
- Một ví dụ cho các ông, tôi không biết ai là Lê Văn Tám nhưng người ta vẫn khẳng định là tôi đã xác nhận nhân vật đó hiện hữu. Riêng về trường hợp ông Triết thì ông đã từng nói Việt Nam, Cu Ba thay nhau canh giữ hòa bình thế giới, ông phân hóa nội bộ Hoa Kỳ; tham nhũng là do nhiều tiền quá thì em mượn, mượn lâu ngày không thấy nói gì thì em quên….và nhiều điều khác nữa. …

Các nhà khoa học, tâm linh, sử học cắt ngang:
- Xin ông cho hỏi câu cuối cùng, nếu được lựa chọn, ông sẽ lựa chọn gì?

Lịch Sử trầm ngâm:
- Tất nhiên tôi không muốn vào cảnh phải thanh minh như thế này, bởi vậy nếu được lựa chọn thì tôi..tôi…thì…

Mọi người sốt ruột:
- Thì sao?

Lịch Sử bị hỏi dồn, bật ra:
- Tôi sẽ không chọn bọn nói phét!


........................................
TinHamburg:

Ông Lịch Sử rõ ràng đã không chọn bọn nói phét. Nhưng hình như dân tộc Việt Nam với bốn ngàn năm văn hiến đã chọn bọn nói phét thì phải. Ông bà mình bảo: "Rau nào sâu đấy!". Người tây phương đi xa hơn: "Dân nào chính quyền đấy!"

Lịch sử đã không chọn bọn nói phét, mà chúng nó mấy chục năm nay cứ được nói phét thả dàn, lại còn được vỗ tay ầm ĩ nữa chứ. Như vậy thì "đó là sự lựa chọn của chính nhân dân" như ông chủ tịch của đám nói phét vừa tuyên bố? Người ta có thể kết luận: Dân Việt thích nghe nói phét?