"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 9. September 2010

Lực lượng đối lập tại VN

Bs Trần Xuân Ninh

Nhiều người theo rõi tin tức trên các trang mạng điện tử chắc hẳn đã có sự thống khoái khi được đọc bài viết của ông Nguyễn Trung Lĩnh nhan đề “Nhu cầu bức thiết hình thành lực luợng đối lập tại Việt Nam”, nếu không nói là “lên tinh thần”. Tại vì bài viết nói trúng phóc thực tế Việt Nam, với những chi tiết chứng minh đầy đủ lấy từ những báo VC. Nào là “xã hội gần như là rơi vào tình trạng vô chính phủ”…”sự mua bán bằng cấp chức quyền gần như công khai” vân vân…

Các lãnh đạo cao cấp của nhất của đảng, quốc hội và nhà nước CSVN từ trước đến nay bị lội ra tố cáo tham nhũng, yếu kém, sa đoạ, lạm quyền, không thiếu mặt nào. Từ Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chi Vịnh, Lê Khả Phiêu vân vân đều được kể ra với các chi tiết. Chuyện Tổng cục 2, T4, Năm Châu Sáu Sứ một thời được thổi mạnh đã từng được phổ biến trước đây trên mạng các nguồn, mà nhiều người ở hải ngoại đã biết. Các ủy viên trung ương đảng khác như Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân và các bí thư tình uỷ khác vân vân cũng đều được chiếu cố nói rõ là “chỉ ngậm miệng ăn tiền chia chác”. Lời lẽ trong bài viết là nói thằng, không e dè, không chỉ giới hạn vào nhân sự, mà còn nói rõ rằng “nhân dân cả nuớc đều nhận thấy rằng Hiến pháp và Pháp luật hiện nay là của Phe đảng cầm quyền, chứ hoàn toàn không phải của toàn thể nhân dân Việt nam”.

Kết luận của NTL dứt khoát, là “những người này không xứng đáng là các chính trị gia của dân tộc ta, không xứng đáng giữ các vị trí lãnh đạo của đất nước, cần phải rút lui càng sớm càng tốt”. Người ta còn nhớ, một bài viết khác của ông NTL đã được phổ biến hồi tháng 3/2010, nhan đề “toàn dân đồng lòng loại bỏ bọn phản quốc” cùng với hình ảnh các sinh viên phát áo HS-TS-VN. Lập trường bài này cứng cỏi hơn, với những câu như là “cách duy nhật là phải chuần bị đảo chính quân sự hoặc huy động nhân dân kéo xuống đường biểu tình hạ bệ, bắt giam những kẻ làm tay sai nước ngoài”“Không còn con đường nào khác,kính thưa đồng bào yêu quý khắp nơi! Nếu không họ sẽ bán nước, bán dân từng bước cho quân xâm lược mà thôi. Biểu tình và đảo chính lật độ là cần thiết khi giới cầm quyền quá thối nát, bất tài và làm tay sai cho nước ngoài, tiếp tay cho kẻ thũ xâm lăng đất nước chúng ta”. Nghe thật đã, vi thật đúng.

Có phá thì có xây, để cho bài viết tròn trịa, NTL cho hay đã và đang hình thành “lực lượng đối lập đứng đầu là 4 tướng Võ Nguyên Giáp, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Nam Khánh và nhiều tướng tá khác cùng với các lão thành cách mạng, trí thức, sinh viên quần chúng yêu nước đang khát khao tự do và dân chủ và phát triển VN thực sự” “sẽ đấu tranh bằng mọi giá để giành lại vận mệnh tổ quốc đang lâm nguy đứng trước bờ vực thằm”, “đẩy phe đảng cầm quyền hiện nay vào thế đối lập”“Lấy phương châm ôn hoà, đối thoại làm chủ thuyết đấu tranh”. Tuy nhiên, thời gian và hiệu qủa không đạt được thì bắt buộc phải kêu gọi toàn dân xuống đường cùng các phương sách tương ứng để biểu dương sức mạnh và hào khí dân tộc. Câu sau này có lẽ thêm vào là để lập trường khỏi quá khác với khẳng định trong thư trước

Sau cả hai bài viết ông Nguyễn Trung Lĩnh đều để điạ chỉ ở Hà nội và số điện thoại. Có người sẽ đặt câu hỏi tại sao, với những lời lẽ như vậy, ông NTL vẫn an toàn? Trả lời không khó, nếu mà thấy rằng những lời lẽ mạnh mẽ này là cho quần chúng mò mẫm mạng điện tử tìm tin, tức là tuyệt đại đa số ở hải ngoại, và tự bản chất những lời này chỉ là để cho CS biến thái thành hai nhóm, gọi là thân Tầu và thân Mỹ, tha hồ chỉ trích nhau lôi ra đủ tội từ bán nước đến tham nhũng, nhưng hết nhóm nọ cầm quyền thì nhóm kia đối lập, để mà chia chác hưởng tiền bán nước buôn dân.

Chỉ tôi nghiệp cho những trí thức như Phạm Minh Hoàng nghĩ rằng có thể về giúp nước dưới chế độ VC, để rồi tưởng bở biểu lộ sự quan tâm với đất nước và gọi là đấu tranh công khai bất hợp pháp mà bị bắt giam. Tuy nhiên VC rồi cũng sẽ thả ra, sau khi tác dụng răn đe đã có, nhất là nếu đồng ý nhận công tác với chế độ để làm cò mồi hay là lũng đoạn cộng đồng hải ngoại, như những kẻ trước đây từng bị bắt và được thả ra hải ngoại.

Bác sĩ Trần Xuân Ninh
(ngày 21 tháng 8/2010)