"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 23. November 2011

Đạo từ của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Quảng Độ cho Đại Hội 9 năm 2011


Nhân dịp Đại Hội 9 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức Lễ Cầu nguyện cho Thế giới Hòa bình, An ninh Đông Nam Á, Vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam và Quốc nạn, Pháp nạn sớm giải trừ.


Lễ Cầu nguyện được tổ chức tại:

Địa điểm của Trụ sở Trung Ương Giáo Hội :
Chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683
Thời gian: Từ 2 giờ chiều đến 4:30 chiều Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2011

Ngoài Lễ Cầu nguyện, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo sẽ tuyên đọc những Văn kiện và Giáo điệp quan trọng của đức Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo tối cao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ trong nước gửi ra. Các nhân vật quốc tế đến từ Tunisia, Egypt, Châu Âu, Hoa Kỳ chung lời nguyện cầu với đồng bào Việt Nam và trình bày kinh nghiệm về cuộc Cách mạng Hoa Lài trong Mùa Xuân Ả Rập vừa qua.


Concerned by increasing threats to peace, security and human rights in the world, especially in Southeast Asia, Buddhists from across the United States will gather in California in November 2011 for the Conference of the Unified Buddhist Church of Vietnam to reflect upon the importance of Lord Buddha's teachings of peace and compassion, and seek ways to share with the world the philosophy of loving kindness and happiness. On the 20th of November 2011, at the closing of this Conference, the Vietnamese American Unified Buddhist Congress in the U.S.A will hold a special Ceremony dedicated to world peace and security, with international speakers from across the globe, including participants in the "Arab Spring". We would be most honored if you would attend this special event. Your presence would be an inspiration and an honor for the Vietnamese American community. The details are:


The Conference of the Unified Buddhist Church of Vietnam
Prayers for World Peace
Sunday, November 20th, 2011 at 2:00 PM
Dieu Ngu Temple
14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683
Tel: (714) 890-9513, Email: chuadieungu@gmail.com