"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 22. November 2011

THÁI HÀ CÔNG LÝ KHẢI HOÀN


Thái Hà ơi! hãy vững tin vào Chúa
Dù qủy dữ có trăm búa ngàn dao
Ôm Thánh Giá dù đổ vạn máu đào
Máu Tử Đạo tuôn trào trên Đất Thánh
 
Đức Kitô loài bất lương còn đánh
Xá chi ta sợ gánh chút đau thương
Loài thảo khấu cướp đất qúa bất lương
Cả thế giới xem thường đầy khinh bỉ
 
Xem đảng cướp đang giở trò thổ phỉ
Sắp cùng đường thô bỉ nhe nanh ra
Chó cắn càn đớp bậy hù dọa ta
Hãy đoàn kết thiết tha lời kinh thắm
 
Côn trượng Ngài giương sẵn trong tầm ngắm
Sắp đến giờ con rắn sẽ dập đầu
Cả thế giới vang lên tiếng kinh cầu
Cùng hiệp lại đạp đầu loài rắn đỏ
 
Loài rắn độc Đông Âu đã đã vứt bỏ
Đã dập đầu bằm nhỏ có còn đâu
Nay chỉ còn vài con rắn chư hầu
Rúc vào háng giặc Tầu tìm đường trốn
 
Gò Đống Đa giặc Tàu xưa đã khốn
Đất Thái Hà là chốn rất linh thiêng
Kẻ mất dạy xưa nay cũng phải kiêng
Ai dám phá nhà riêng thờ Thiên Chúa
 
Những kẻ ấy cuộc đời sẽ tàn úa
Khốn cho người dám khua vào mũi nhọn
Linh hồn ngươi đường phản nghịch đã chọn  
Nơi tối tăm nuốt trọn cuộc đời ngươi
 
Thái Hà kia sẽ về trong tiếng cười
Vì chân lý Ngài rồi sẽ toàn thắng
Kẻ ác độc sau này sẽ mất trắng
Và ngàn năm phải ngậm đắng nuốt cay
 
THÁI HÀ rồi sẽ khoan thay
Kinh hòa bình hát đường ngay bước đều
NGÀI LÀ THIÊN CHÚA TINH YÊU
HOA KINH NỞ THẮM GIỮA CHIỀU TẾT XUÂN. 
 
Thanh Sơn 22.11.2011