"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 24. November 2011

Lily Doiron - Ngậm NgùiBà Lily Doiron, người Canada, có chồng là người Việt, trình diễn bài Ngậm Ngùi, thơ Huy Cận, nhạc Phạm Duy. Xem ra ca sĩ Việt Nam đang gặp "cạnh tranh" đáng kể đây :-).