"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 26. November 2011

Văn thư hiệp thông của Ðức Tổng Giám Mục Hà nội gửi Linh Mục chính xứ Thái Hà

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội
40 Phố Nhà Chung, Hà Nội
 
Ngày 04 tháng 11 năm 2011
 
Kính gửi: Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, DCCT
Chính xứ Thái Hà
 
Kính thưa cha Giuse và toàn thể anh chị em giáo xứ Thái Hà,
 
Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cám ơn cha đã gửi thư ngày 03/11/2011 để báo cáo cho ngài biết về việc lúc 14giờ45 cùng ngày "một toán người chừng 100 người dân... ùa vào sân Nhà Thờ Giáo xứ Thái Hà cầm loa tay chửi bới các tu sĩ, linh mục. Họ đã xô xát với các linh mục, tu sĩ và giáo dân" (trích thư). Ðức Tổng Giám Mục xin gửi đến quí cha và anh chị em giáo xứ Thái Hà những tâm tình sau:
 
1. Tổng Giáo Phận Hà Nội luôn khẳng định và tôn trọng quyền sở hữu của Dòng Chúa Cứu Thế trên khu đất 61,455m2 của tu viện tại 180 Nguyễn Lương Bằng, Ðống Ða, Hà Nội, bao gồm cả cơ sở và những phần đất mà các cơ quan nhà nước đang sử dụng trên diện tích này.
 
2. Tổng Giáo Phận Hà Nội không chấp nhận những hành vi thiếu văn hóa và vi phạm pháp luật của nhóm người đã xâm nhập khuôn viên nhà thờ và tu viện Thái Hà với những lời lẽ xúc phạm, gây hấn và bạo lực trên.
 
Tổng Giáo Phận Hà Nội luôn hiệp ý cầu nguyện với tu viện và giáo xứ Thái Hà để nhờ lời Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Alphongsô chuyển cầu, xin Chúa là Cha nhân từ ban cho tu viện và giáo xứ được bình an, mọi quyền lợi chính đáng được tôn trọng, những vấn đề tài sản đất đai sớm được giải quyết trong công bình, sự thật và yêu thương.
 
Trong Chúa Kitô,
 
(Ký tên và đóng dấu)
 
Linh mục Alphongsô Phạm Hùng
Chưởng ấn