"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Sonntag, 4. Dezember 2011

Liên Đoàn CGVN Miền Tây Hoa Kỳ Mời tham dự Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho Thái Hà và cho Nhân Quyền tại VN

Viết bởi Liên Đoàn CGVN Miền Tây Hoa Kỳ     
Chủ nhật, 04 Tháng 12 2011 
 
*Hãy cùng thắp nến cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà,

*Hãy cùng thắp nến cầu nguyện cho tự do tôn giáo, công lý và nhân quyền tại Việt Nam,

*Hãy cùng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, dùng mọi cách can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam trong việc thực thi công lý và nhân quyền.Xin mời đến tham dự!


ĐÊM THẮP NẾN HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN VỚI THÁI HÀ, CHO TỰ DO TÔN GIÁO, CÔNG LÝ VÀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM.


6:00 p.m. – Đến địa điểm và ghi danh
6:30 p.m. – Nghi thức khai mạc
Thứ bảy, 10.12.2011


Do Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây-Nam Hoa Kỳ
cùng với rất nhiều hội đoàn, đoàn thể và tổ chức trong cộng đồng cùng đứng ra tổ chức tại

BOLSA GRANDE HIGH SCHOOL
9401 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844

The Federation of Vietnamese Catholics in Southwest Region of the U.S.
along with Vietnamese community-based organizations request the honor of your presence at the

CANDLELIGHT VIGIL FOR THAI HA, RELIGIOUS FREEDOM, JUSTICE AND HUMAN RIGHTS IN VIETNAM

6:00 p.m. – Arrival and Registration
6:30 p.m. – Opening Ceremony will promptly begin
Saturday, December 10, 2011


BOLSA GRANDE HIGH SCHOOL
9401 Westminster Ave., Garden Grove, CA 92844
See Also