"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 6. Dezember 2011

Con trai chị Bùi Thị Minh Hằng TÌM MẸ

Facebook_Mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người, bạn bè, bằng hữu của mẹ tôi và gia đình. Hãy phổ biến thông tin này giúp chúng tôi. Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn và xin hậu tạ.