"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 17. Dezember 2011

Chúng Ta Phải Cẩn Thận...

 Thông báo quan trọng của Microsoft :
 
THÔNG BÁO liên quan đến những kiến nghị thư, thư yêu cầu gửi đi tiếp, v.v.  
 
Xin quí vị đừng chuyển đi tiếp các loại thư yêu cầu một hành động như:
«Nếu tôi không nhận thư trả lời của bạn, tôi biết là... », hoặc
«Hãy xem bạn sẽ nhận lại được bao nhiêu bông hoa...», hoặc
«Hãy chuyển tin này đến 10 người trong 5 phút sau khi nhận được, nếu không sẽ xảy ra chuyện không may cho bạn», v.v.
 
Sau đây là những giải thích tại sao không nên gửi đi tiếp:
 
1) Mỗi lần quí vị thấy một thư yêu cầu chuyển tiếp cho 10 người hay hơn nữa, hoặc ký một kiến nghị thư, v.v. để được may mắn hay hoặc nếu không sẽ gặp xui xẻo hay những đe dọa khác, có rất nhiều nguy cơ là thư này che dấu một chương trình dọ thám (programme espion, spyware) ghi lại những cookies cùng tất cả địa chỉ email của những người quí vị chuyển thư đi. Tác giả của bức thư gửi lần đầu mà đã cài đặt chương trình dọ thám sẽ nhận được một bản sao mỗi lần mà thư được chuyển đi tiếp, và như thế họ sẽ có thể lấy được tất cả những địa chỉ email đang hoạt động và gửi những “thư rác” hoặc bán lại những danh sách cho những người khác muốn gửi thư quảng cáo trên mạng Internet. 
 
2) Hầu như tất cả những thư yêu cầu quí vị gửi đi tiếp để giúp đỡ một ai đó hoặc thêm tên mình vào một danh sách tên có trước rồi chuyển thư này đến người khác, cũng tương tự như cách gửi chuyền hàng loạt cho nhiều người nói trên. Những người nghĩ ra những bức thư đó biết cách lợi dụng tình cảm của quí vị nên viết ra những điều đánh động lòng tốt, lòng thương hại hay tính tin dị đoan của quí vị. Ai mà chẳng muốn giúp một bé gái sắp chết vì ung thư, một phụ nữ bị ném đá dã man đến chết vì tội ngọai tình, một bé trai bị lạc ở một nước kém phát triển hoặc biểu lộ tình cảm nồng nàn cho bạn bè? Tất cả loại thư như vậy chỉ nhằm một mục đích lấy được địa chỉ email cũng như là cookies cho biết mỗi người quan tâm đến những vấn đề gì rồi bán lại những thông tin này cho những người buôn bán qua mạng hay những người có ý đồ đen tối khác mà quí vị không thể biết, để họ xử dụng cho lợi ích riêng của họ. 
 
Quí vị cũng nên biết rằng những danh sách tên ký kiến nghị thư qua email không được Quốc Hội hay bất cứ cơ quan chính thức nào chấp nhận. Muốn có giá trị thì kiến nghị thư phải được ký bằng tay cũng như phải có địa chỉ nhà của mỗi người ký tên.