"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 16. Dezember 2011

Đừng nói với tôi tuyệt vọng


Nguyễn Thị Thanh Bình (danlambao)

đừng bảo tôi tình yêu này
tuyệt vọng
con khóc cha, người lạc mẹ, đời nhập nhằng lưỡi sóng biển Đông
mình thất lạc nhau,
chúng thất lạc chính mình
xứ sở lạc đầy kẻ lạ phố đông
tôi vẫn đi tìm cơn mộng
Việt Nam: ngàn đời nghe biển hát tự do...

Đừng nói lý do

làm anh tuyệt vọng

tôi không buồn nghe... tôi chỉ muốn...

bẻ gãy chấn song

nơi tôi đang tập sống, trời xanh

chừng giấu mặt

chiếc nón định mệnh

tan vỡ cả cầu vồngđừng hỏi tôi vì sao

không tuyệt vọng

khuyết cầu vồng vẫn níu chân trời cong

tự chế lấy màu ngũ sắc

huyễn mộng

khi không thể

làm người

vô tổ quốcđừng bắt tôi ca chi

bài tuyệt vọng

nỗi chiêm thành đồng vọng sầu vong quốc

tôi vẫn muốn

hát lên niềm hy vọng

lời chim quốc

vang vang

ngày tàn cuộcđừng tưởng tôi

sợ hãi

mà tuyệt vọng

tôi không rúc đầu

như đà điểu vùi cát

cứ hãm hại tôi, nhân loại thế giới đại đồng

sẽ đến mà xem

vầng Đông hồng không tắtđừng bảo tôi tình yêu này

tuyệt vọng

con khóc cha, người lạc mẹ, đời nhập nhằng lưỡi sóng biển Đông

mình thất lạc nhau,

chúng thất lạc chính mình

xứ sở lạc đầy kẻ lạ phố đông

tôi vẫn đi tìm cơn mộng

Việt Nam: ngàn đời nghe biển hát tự dođừng dọa dẫm yêu nước là tuyệt vọng

đứng dậy đi... đứng dậy làm người trong trời cao đất rộng

anh hùng ở đâu sao chỉ thấy

những chú dế gãy càng

không bước nổi

xuống đường

có phải ai mà chẳng một lần

mong được chết đẹp như sao băngđừng nhắc nữa

những trái tim tuyệt vọng

Phật đi kinh hành, Chúa xuống trần đêm đông

tôi gióng giả,

tiếng chuông của linh hồn tơ mỏng

tiếng chuông của ba miền giáo đường uất nghẹn lời nguyện thánh catôi muốn hỏi Chúa:

quỷ sứ có linh hồn hay không

sao Chúa không mang thiên sứ về đánh thức

những linh hồn quỷ dữ mọc cánh mọc lông

kỳ thực

chúng đã bán đại hạ giá thứ linh hồn sót lại

và bán luôn từng phân vuông xứ sở mênh mông

vậy thì, giữa yêu thương và bạo lực

lẽ nào Chúa chỉ muốn loài người chọn yêu thương

dù trong giờ tuyệt vọng

Chúa bác ái và Phật từ bi ơi,

sao muốn được hòa bình chung sống

thế giới tiếp tục sửa soạn vũ khí đánh nhau

sao lòng tự trọng và niềm tự hào dân tộc

vẫn là thứ khí giới tự vệ của một phụ nữ yếu mọn, 

và của một con người

mà điều này tuồng như bất hạnh đến hổ ngươi

thật tình tôi đâu muốn phải rơi vào tuyệt vọng

không tuyệt vọng nhưng vẫn không kỳ vọng

nơi những cái chuồng bò

bọn chúng chỉ giỏi sơn phết

cho (ngu) rực rỡ một màu đỏ.


(viết thay lời những tù nhân lương tâm, đặc biệt những nữ lưu làm tôi ngưỡng mộ: Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần...)