"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 28. Oktober 2011

GIỜ THIÊNG ĐANG ĐIỂM

Tạ ơn ngài ban cho con ngày mới
Hồn con đã chờ đợi suốt năm canh
Chút hừng đông "Ánh Sáng" của Cao Xanh
Xóa tan đi gió lạnh hồn u ám
Ánh Hừng Đông đuổi đi loài hôi hám
Lũ ác gian! sống bám nhờ bóng đêm
Chờ đêm đen chúng lại gây rối thêm
Phá Đất Nước êm đềm chẳng để yên
Trong bóng đêm chúng phá phách triền miên
Chuyên ám hại người hiền sống công chính
Sống ngay lành theo lời Ngài minh định
Xin ngài hãy! ra lịnh đuổi chúng đi
Hãy xéo đi! lũ tàn ác thị phi
Thuyết Mao, Mác  thực thi từ học đường
Giết dân lành vô tội chẳng xót thương
Mấy mươi năm nhiễu nhương đầy tội ác
Loài rắn độc! hẵy mau mau lột xác
Kẻo roi Ngài đánh tan nát thây ngươi
Ga-da-fi mới hôm trước khinh người
mà hôm sau chết tươi! chẳng kịp ngáp
Cả thế giới khinh khi luôn hồn xác
Sử sách ghi tội ác đến thiên thu
Hãy xem gương mà tập sống khiêm nhu
Kẻ cầm quyền phải tu thân dưỡng tánh
Đừng tự kiêu phong mình là thần thánh
Để mai nầy còn tránh bị phân thây
Phải hiểu rằng ta sống ở đời nầy
Tổ tiên ta đã dầy công dựng Nước
Bao máu xương của tiền nhân đi trước
Mới xây dựng Đất Nước ta hôm nay
Ai bán Nước phải chết dưới bàn tay
Của Thượng Đế khi ngày giờ phán xét
Của công lý của lẽ thật muôn kiếp
Hãy ngừng tay! chớ tiếp tục ác gian
Bởi số người cũng sắp đến ngày tàn
Giờ đã điểm nhẹ nhàng đang gần đến.
Thanh Sơn 27.10.2011