"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 19. August 2010

Nhiều trẻ em trồng cần sa ở Anh

Các xưởng cần sa thường được đặt trong nhà dân mà các băng đảng thuê để ở

BBC

Cảnh sát Anh cho biết trẻ em đang được đưa lậu vào Anh để làm việc trong cái gọi là "xưởng cần sa".

Các xưởng này trồng cần sa ở tầm mức công nghiệp.Chúng thường đặt trong nhà dân, nhưng đôi khi cũng tìm thấy trong các cơ sở nông nghiệp và thương mại.

Nghiên cứu của Hiệp hội Cảnh sát trưởng (ACPO) phát hiện thấy người vị thành niên đang được thuê để chăm cây, ăn cắp điện cho xưởng và đột nhập vào các xưởng cạnh tranh của đối thủ.

Ngay cả nếu bị phát hiện, các em ít khi nào chịu nói về những gì xảy ra với mình và thường chạy trốn khỏi sự chăm sóc của chính quyền địa phương.

Gia tăng

Bản báo cáo về việc trồng cần sa cho mục đích thương mại cho hay số lượng nơi trồng cần sa bị cảnh sát phát hiện đã tăng mạnh trong mấy năm qua.

Từ 2004 đến 2007, cảnh sát phát hiện trung bình 800 xưởng mỗi năm.

Năm 2007/08, con số tăng lên hơn 3000, và 2009/10 chứng kiến gần 7000.

ACPO nói sự gia tăng xuất phát từ nhiều yếu tố.

Ông Allan Gibson, người chỉ huy chống cần sa của ACPO, nói: "Phản ứng của cảnh sát nay mạnh hơn và hiệu quả hơn nhờ sự phối hợp và chia sẻ tình báo tốt hơn giữa các lực lượng."

Tội phạm lâu nay thường sử dụng nhà dân để trồng cần sa bằng cách che kín cửa sổ, lắp đặt đèn cao thế và hệ thống nước tưới tắm cho cây.

Báo cáo giải thích làm thế nào di dân lậu người Việt và Trung Quốc được đưa vào Anh và rồi được cho "nghề làm vườn" hay còn gọi là "trồng cỏ".

Họ có thể trả đến 10.000 bảng một người để được đưa lậu vào Anh, và nhiều người phải trồng cần sa để trả nợ.

Cảnh sát Anh bắt nhiều nhóm dân châu Á dính vào nghề trồng cần sa

Thường thì họ được phát hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ để biết cách chăm sóc cây. Hầu như chẳng bao giờ họ được ra khỏi nhà cho đến mùa thu hoạch - thức ăn và vật phẩm được mang đến cho họ.

Báo cáo nói trẻ em được đưa lậu vào Anh để làm trong xưởng, ăn cắp điện và càn quét các xưởng cần sa của đối thủ.

Ngay cả nếu bị phát hiện, nhà chức trách rất khó có được sự hợp tác của họ.

Tin tình báo còn nói tội phạm trồng cần sa cũng tham gia nhiều hoạt động phạm pháp.

Trong đó có việc sản suất và phân phối đa số loại ma túy, tiền giả, DVD giả, rửa tiền, mại dâm, giả mạo giấy tờ, tống tiền, bắt cóc, cướp giật và hành hung.