"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Freitag, 18. November 2011

HIỆP THÔNG NGỌN LỬA THÁI HÀ

 
Hãy cùng nhau thắp một ngọn nến
Giơ cao lên hướng đến Thái Hà
Để cho công lý tỏa ra
Sáng trưng Đất Nước đuổi ma hại đời
 
Hãy hiệp thông rực trời cho rõ
Nến sáng lên soi tỏ ác gian
Hiếp người cướp của tham tàn
Lòng lang dạ thú làm càn khắp nơi
 
Bao năm rồi ngợp trời đau khổ
Thuyết vô thần cột cổ nhân dân
Nhà Chùa, nhà Chúa cướp dần
Làm cho Đất Nước cơ bần khổ đau
 
Lửa thắp lên tươi màu công lý
Muôn muôn người hiệp ý cùng nhau
Soi cho Đất Nước đẹp màu
Xua tan bóng tối khổ đau sẽ tàn
 
Hãy cất cao muôn ngàn tiếng hát
Hợp lời kinh sẽ át bạo tàn
Lòng tin tưởng Chúa dẹp tan
Ác gian sẽ phải điêu tàn mà thôi
 
Con qùy đây bồi hồi đau xót
Nhìn Quê Hương đắng đót bờ môi
Thái Hà máu đổ mồi hôi
Xin đừng vô cảm người ơi! hãy nhìn!
 
Hãy đứng lên niềm tin can đảm
Triệu người xem chúng dám làm gì
Sợ chi một lũ đen sì
Theo gương Trưng Triệu bước đi can trường
 
Gò Đống Đa còn gương Nguyễn Huệ
Nay con cháu mặc kệ được sao
Bước đi ngẩng mặt cho cao
Như Trần Hưng Đạo thuở nào hùng anh
 
Đất Thái Hà vang Danh muôn thuở
Và luôn luôn rực rỡ mai sau
Đống Đa bạt vía quân tàu
Muôn năm lửa sáng tươi màu Việt Nam. 
 
Thanh Sơn 16.11.2011