"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 14. August 2010

Ca dao cuối tuần

"Trai khôn tìm vợ chợ Đông (...Âu)"


"Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân (... đội ND)"