"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 4. Januar 2011

Những Âm Mưu mới của Tin Tặc trong năm 2011

Tấn công DdoS tiếp tục lan tràn, tội phạm mạng sẽ nhắm đến việc đánh cắp toàn bộ thông tin của cá nhân hoặc đối tượng nào đó hơn là chỉ đơn thuần đánh cắp các thẻ tín dụng hoặc phát tán thư rác. Đó là dự báo của hăng bảo mật Kaspersky cho năm 2011.

Kaspersky Lab vừa công bố báo cáo tổng kết thường niên về những mối đe dọa trong môi trường mạng và những dự báo cho năm 2011. Theo báo cáo này, năm 2010 đă chứng kiến mức độ hoành hành của những chương tŕnh độc hại đạt cấp độ báo động mới. 

Theo Kaspersky, người dùng đang bắt đầu đối diện với sự lan truyền của một tầng lớp phần mềm gián điệp hoàn toàn mới với mục tiêu rất rơ ràng: đánh cắp mọi thứ. Chúng thu thập mọi thông tin có thể về người sử dụng, ngay cả những thông tin như màu tóc, màu mắt... ; lục lọi tất cả các tài liệu được lưu trên máy nạn nhân. 

Khi đó, các hoạt động t́nh báo công nghiệp và t́nh báo quốc gia sẽ ngày càng khó phát hiện hơn với rất ít dấu hiệu xác định chính xác những cuộc tấn công. Các tin tặc sẽ bắt đầu nhắm đến những mục tiêu rộng hơn chứ không c̣n tập trung đơn thuần vào hệ thống ngân hàng trực tuyến và hệ thống thanh toán điện tử. 

Những kẻ tạo ra virus và khách hàng của chúng sẽ nhắm đến việc đánh cắp toàn bộ thông tin của cá nhân hoặc đối tượng nào đó hơn là chỉ đơn thuần đánh cắp các thẻ tín dụng hoặc phát tán thư rác.

Những thay đổi của các loại mă độc mới cũng có thể tạo ra những tác động to lớn lên môi trường mạng trong năm 2011. Sự tấn công của sâu tinh vi về mặt công nghệ Stuxnet trong năm 2010 là sự chứng minh rơ ràng về mối nguy hiểm của giới tội phạm mạng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh với ngành công nghiệp an toàn mạng về những thách thức mà họ sắp phải đối mặt. Cũng không loại trừ khả năng các chính phủ và các hăng thương mại có thể sẽ sử dụng những chương tŕnh như Stuxnet cho mục đích riêng của ḿnh.

Alexander Gostev - chuyên gia bảo mật cao cấp của Kaspersky Lab - chỉ ra rằng: “Có thể chúng ta mới chỉ thấy được sự khởi đầu của những vụ tấn công loại này trong năm 2011, biểu hiện ở những năm tiếp sau đó mới thật sự là sức mạnh của chúng. Mặc dù vậy, rơ ràng sự xuất hiện của thế hệ tội phạm mạng mới đă đặt ra những thách thức mới cho ngành công nghiệp bảo mật”.

Phương pháp cơ bản mà các tin tặc sử dụng để tấn công bằng malware là lợi dụng các lỗ hổng của các chương tŕnh hợp pháp hay thông qua các tŕnh duyệt. Rồi sẽ xuất hiện nhiều hơn các mối đe dọa vào các hệ điều hành 64-bit, cũng như nhiều cuộc tấn công hơn nhằm vào các thiết bị di động, các hệ điều hành thiết bị di động và người sử dụng các mạng xă hội. 

Tuy nhiên, những cuộc tấn công từ chối dịch vụ DdoS sẽ tiếp tục là một trong những vấn đề lớn nhất lan tràn trên mạng Internet.

NAM THÀNH