"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Dienstag, 4. Januar 2011

Đa số trí thức, sinh viên Việt Nam hèn nhát quá

Nguyễn Liệu

Trong 10 năm gần đây, xã hội Việt nam sa đọa đến cùng cực. Chánh quyền do đảng cộng sản lãnh đạo chỉ lo một việc là tham nhũng là cướp bóc để mau trở thành những nhà tư bản lớn. Để củng cố quyền lợi cá nhân, chánh quyền Việt cộng ra sức đàn áp dân chúng không dám để cho dân chúng phát biểu phê phán. Có một số ít người góp ý thẳng thắn với chánh quyền,  thì lập tức bị chụp lên đầu là chống đảng chống nhà nước….


Trong khi tất cả các nước trên thế giới, dù nghèo, dù giàu, dù còn lạc hậu, dù trước kia là loại cộng sản gộc,  v..v.. ngày nay, bước vào thế kỷ 21,  đều đươc hưởng tuy có khác nhau về tự do dân chủ nhân quyền. Hầu hết những nước đó,  dù ở mức dân chủ còn non yếu còn chập chững, người dân được cái quyền cầm lá phiếu chọn người đại diện cho mình, người dân được cái quyền nói lên điều sai trái của chánh quyền để góp ý với chánh quyền thi hành những điều có lợi ích cho tổ quốc. Nói cách khác, người dân phê phán chánh quyền mà không bị đàn áp, không bị khủng bố, không bị tù tội.

Trong khi đó, trong khi một số bộ lạc châu Phi vẫn còn hi vọng hướng về con đường dân chủ thì nước Việt nam chúng ta, một trong vài ba nước trên thế giới còn bị đảng cộng sản  sống sót cai trị một cách độc đoán, man rợ,  làm cho người dân trở thành những tên nô lệ ngoan ngoản cuí đầu theo những mệnh lệnh độc đoán độc tài của chánh quyền.

Có thể nói trong lịch sử Việt Nam, từ ngày lập quốc đến ngày nay, chưa có lúc nào xã hội Việt nam đồi trụy như hiện nay. Chưa có chánh quyền nào, dù dưới thời thuộc điạ Pháp, tham nhũng, tội ác như chánh quyền Việt cộng hiện nay. Đổ nát suy đồi như thế,  mà bọn cộng sản luôn luôn tìm cách đàn áp dân chúng, để bảo vệ địa vị,  bảo vệ tài sản của chúng nên chúng bày ra đại hội đảng,  không ngoài mục đích thay đổi ngựa để kéo cái xe tham nhũng đi đến tận cùng. Bọn chúng càng củng cố địa vị độc tôn cai trị,  thì dân chúng càng khổ nhục.

Nhưng trước sự độc đoán, độc tài của đám chánh quyền, vừa tàn ác vừa tham nhũng, vừa lạc hậu ngu xuẩn như thế, mà giới trí thức, giới sinh viên, vẫn cấm khẩu, vẫn im lặng cúi mặt xuống,  cho qua ngày tháng.
Trừ đám đảng viên chịu đấm ăn xôi, trừ đám trí thức làm nô bộc cho chánh quyền, còn đại đa số trí thức đa số sinh viên tại sao vẫn im lặng?

Có lẽ vì:

-        Quá lâu rồi,  sinh ra , lớn lên,  trong cái không khí như thế,  nên quen rồi không còn thấy khó chịu,  không còn thấy bất bình. Cũng như trong một phòng tù cấm cố,  ăn uống ngủ iả một chỗ,  ban đầu khó chịu, muốn mửa,  nhưng lâu rồi không thấy khó chịu, nên vừa ăn vừa ỉa cũng không trở ngại như ở giai đoạn đầu. Vì cộng sản cai trị hơn nửa thế kỷ nay,  nên thành quen hơi rồi,  không còn bất bình nữa.

-        Quá lâu rồi bị cộng sản nhét vào não những tuyên truyền bậy bạ, nhưng cho đó là sự thật là chân  lý,  ví dụ đảng ta là đảng sáng suốt nhất, đảng ta là đảng lo cho công nông nhất, đảng ta là đảng cho dân tộc ta tự do dân chủ nhất…v…v….

-        Nhìn thấy cán bô đảng viên giàu có nhanh chóng, nhà lầu xe cộ cuộc sống xa hoa nên đám sinh viên mơ ước được như những lớp giàu có xa hoa đó nên cúi đầu, ngậm miệng,  ngoan ngoản dẹp sự bất bình, nếu có,  để mua con đường ngắn nhất đến sự sang giàu,  dù trái với lương tâm trái với đạo đức.

-        Tuy là trí thức là sinh viên, nhưng là thứ trí thức được đào tạo trong xã hội cộng sản trong nước, cũng như cộng sản ở nước ngoài, nên dù có nhiều năm tháng học hành,  nhiều năm tháng nghiên cứu,  nhưng rốt cục không hiểu biết gì hết, vì bị giáo dục trong một môi trường vô giáo dục,  thì làm sao có giáo dục được.

-        Tất cả những tính chất trên tạo nên tính chất cuối cùng này là,  gọi là giới trí thức giới sinh viên,  nhưng rất hèn nhát,  vì dù muốn dù không,  im lặng là đồng lõa với bọn cầm quyền tàn ác bóc lột cướp bóc dân chúng.

Ước mong giới trí thức, giới sinh viên Việt nam,  người nào còn suy nghĩ, hãy xét lại những điều nhận xét trên, để điều chỉnh lại con đường chính nghĩa,  để đứng lên lãnh đạo dân chúng lật đổ chánh quyền cộng sản đang cướp phá, đang bán nước Việt Nam cho  Tàu cộng. Đó là chương trình hành động chính đáng của giới trí thức giới sinh viên năm 2011.

Nguyễn Liệu