"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Samstag, 8. Januar 2011

Đức Giáo Hoàng: Chúa Tạo Vũ Trụ Với Cú Nổ Big Bang


VATICAN CITY (Reuters) -- Ai đã tạo ra vũ trụ? Trong 7 ngày, hay 7 năm? Hôm Thứ Năm, Tòa Thánh Công Giáo chính thức công nhận Big Bang (cú nổ lớn) đã tạo ra vũ trụ, sau khi các nhà khoa học đưa lý thuyết này ra từ nhiều thập niên.

Nhưng Đức Giáo Hoàng Benedict nói rằng chính Thiên Chúa đứng phía sau các lý thuyết khoa học phức tạp như Big Bang, và giáo dân nên bác bỏ ý tưởng rằng vũ trụ naỳ tới vì tình cờ.
Ngài nói như thế vào ngaà giao1ó dân mừng lễ Epiphany, ngày Kinh Tháng nói là 3 vua tới nơi Chúa Jesus ra đời  bằng cách đi theo một vì sao.


Ngaà nói như thế trong baà giảng trước 10,000 người ở tháng đường St. Peter’s Basilica trong ngaỳ lễ naỳ.
Cac1 nhà khoa học nói rằng vũ trụ hình thành từ cú nổ lớn Big Bang khoảng 13.7 triệu năm trươc.
Một số nhà vô thần nói khoa học có thể chứng minh rằng Thiên Chúa không hiện hữu, nhưng Đức Giáo Hoàng Benedict nói rằng một số lý thuyết khoa học có tính hạn chế vì “chỉ tới vào một thời điểm nào... và không giải thích ý nghĩa tối hậu của thực tại...”


Giáo Hội Công Giáo từ lâu đã không còn dạy thuyết sáng thế -- tức là niềm  tin rằng Đức Chúa Trời tạo ra thế giới trong 6 ngày như mô tả ở Thánh Kinh -- và nói rằng sách Sáng Thế Ký (Genesis) chỉ là ẩn dụ về cách Chúa tạo ra thế giới.


Nhưng giaó hội cũng không dùng thuyết tiến hóa trong đó bác bỏ hiện hữu của Thiên Chúa hay vai trò linh thiêng trong sáng tạo vũ trụ. Cũng chống luôn cả việc dùng kinh Sáng thế Ký làm tài liệu khoa học.