"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Montag, 3. Januar 2011

Gánh Sầu Riêng

Mồng ba viết chút lời thăm
Hướng về Quê Mẹ xa xăm gởi về
Ba mươi năm đã xa quê
Chỉ vì tà thuyết tràn về Quê Hương
Người dân khốn khổ trăm đường 
Mất nhà, mất đất tang thương đọa dày
Cầm quyền một lũ cuồng say
Là quân cướp cạn đêm ngày giết dân
Học đâu tà thuyết ngu đần
Đem về đất nước hại dân giết Thầy
Nhà tù đói rách đọa đày
Từ nam chí bắc chôn thây bao người?
Tàn độc như trại "Cổng Trời"
Bao nhiêu tội ác sẽ phơi ra dần
Bao người "Tử Đạo" chôn thân?
Bao người "Ưu Tú" chết dần nơi đây?
Bao nhiêu "Tu Sĩ" đọa đầy?
Bao nhiêu "Thượng Tọa" bỏ thây trong rừng?
Bao nhiêu "Muc Sư" đã từng?
Cao Đài, Hòa Hảo. bỗng dưng vô tù
Giết đi bao vị nhà tu?
Đi tu là sẽ vào tù trước sau
Miền bắc đã nếm thương đau
"Nhân Văn Giai Phẩm" thương đau đọa đày
Giết người "Đấu Tô" thẳng tay
Vu oan giá họa chúng bay giết người
Khi xưa bao bọc các ngươi
Giết đi hơn nửa triệu người! Tại sao?
Quan thầy đồ tể tên Mao
Dạy bay thành tích làm sao giết nhiều
Vang danh man rợ tinh yêu
Rành rành sử sách những điều xảy ra
Ham quyền bán cả Hoàng Sa
Bán đất, bán biển để mà vinh thân
Thật là một lũ hại dân
Hãy quay đầu lại một lần mà xem
Dân lành đói khổ hom hem
Bán làm nô lệ để đem Đô về
Bao nhiêu nhục nhã ê chề
Sao bay vẫn cứ hả hê tươi cười
Như là mấy chú đười ươi
Chỉ vui vì hút máu người lương dân
Ăn nhiều qúa hóa ngu đần
Ham ăn mang cả "QUỐC-DÂN" dâng Tàu.
Thanh Sơn
 03.01.2011