"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 6. Januar 2011

NGUYỄN TẤN DŨNG CÔNG KHAI KÊU GỌI ÐÀN ÁP CÁC TIẾNG NÓI ÐỐI LẬP

Trước đại hội Ðảng Cộng sản lần thứ 11, sự kềm tỏa về an ninh xã hội chính trị mỗi lúc một nặng nề hơn. Và mói đây, bằng chứng về việc quyết tâm trấn áp mọi mặt, nhằm bảo vệ sự sống còn của nhóm người cộng sản trong nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng công an tập trung mọi sức mạnh để dẹp bỏ âm mưu diễn biến hòa bình, chống lật đổ và ngăn chặn hình thành đối lập. Ông thủ tướng vừa có mặt tại lễ khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66 ở Hà Nội vào chiều hôm qua. Nhiều người nhìn thấy rằng lời kêu gọi này của ông Dũng là một trong những hành động nhằm thị uy với các phe phái đang chống ông, cũng như khẳng định vị trí thủ tướng không thể dịch chuyển được, trước và sau đại hội này.Trong bài phát biểu chỉ đạo, ông Dũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng yếu của công an, trong đó đi đầu là việc công an phải làm nòng cốt dẹp bỏ ngay các âm mưu diễn biến hòa bình. Theo ông, lực lượng công an phải nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ và kiên quyết không để xảy ra khủng bố, gây rối, bạo loạn, lật đổ và hình thành các tổ chức đối lập. Vài tháng gần đây, các cuộc trấn áp diện rộng của công an mỗi lúc một nặng nề hơn, công khai hơn và bất chấp dư luận. Rất nhiều các tín đồ Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo đều bị tấn công và vây hãm khôn tả. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu cao các yêu cầu về bảo vệ ổn định chính trị ở trong nước trước thềm Ðại hội Ðảng kỳ thứ 11. Mới hôm cuối năm, họ Nguyễn đã có công điện hỏa tốc gửi Bộ Công an và các tỉnh thành, yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Ðại hội Ðảng 11 và Tết Nguyên đán Tân Mão. 


Trước các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam yêu cầu ngành công an đóng vai trò tham mưu tích cực nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng thời giúp nhà nước làm tốt công tác giải quyết khiếu kiện, tố cáo, nhất là khiếu kiện đông người. Ðiều này cũng đồng nghĩa với việc mọi cuộc biểu tình sắp tới dù ôn hòa đến đâu cũng sẽ bị đàn áp, có thể đầy máu vào nước mắt. 


Theo nội dung hội nghị công an toàn quốc được báo chí trong nước đăng tải, người đứng đầu nhà nước Cộng sản Việt Nam đã khen ngợi ngành công an làm tốt công tác ổn định an ninh trật tự và bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động ngoại giao, lễ kỷ niệm tổ chức ở trong nước trong năm qua. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66 diễn ra trong hai ngày và người ta nhìn thấy cục diện hiện nay, ngành công an Cộng sản Việt Nam đã chính thức được trao thanh gươm tiền trảm hậu tấu, buộc phải sẵn sàng bảo vệ nhóm người của Ðảng, bất chấp mọi lý lẽ luân thường.(SBTN)