"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 3. Februar 2011

Bởi số?

 
nguyễn duy ân

Thân Mệnh Tuất Thìn: Tướng, Phá Quân
Cho nên bản tánh “Bác” vô luân
Mật đường môi mép lừa buôn nước
Liềm búa gan lòng phỉnh giết dân
Dâm loạn không thua cuồng Kiệt, Trụ
Ác ngu chẳng kém bạo U, Tần
Nhờ tài bịp bợm, tài bưng bít
Lắm kẻ mê lầm, giả tưởng chân!

Lá số Tử vi của Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh sau nầy) do Phó bảng Nguyễn Sinh Huy để lại với lời phê: “Tiền gian truân, hậu tất thành!”

Tiền vận (Mệnh) có Tử vi, Thiên tướng ở Thìn ngộ Triệt, Lưu hà, Tấu thư, Thiên không… đồng cung: gian ngôn, xảo ngữ!

Hậu vận (Thân) ở Tuất, Phá quân hội Tả- Hữu, Mã- Khốc- Khách, Khoa- Quyền- Lộc … cho nên Hồ đã thành đạt và phát huy tột đỉnh bản chất gian hùng, ác độc:

Phú Tử vi:
“Nam bất nhân Phá quân Thìn- Tuất”
(Nữ bạc tình Tham- Sát Dần Thân)

Mặc dù tam hợp Mệnh có tứ Đức, hiềm gặp Đào- Hồng cư Tý (cung Tài) Địa không, Kiếp sát, Kình dương, Lực sĩ (cung Quan) cho nên bản chất dâm ô của Hồ được che đậy bởi cái lốt đạo đức giả!

Nói Hồ Chí Minh “ác ngu” có lẽ sẽ có người không đồng ý!

Tin theo chủ nghĩa CS đã là quá ngu, không biết rõ bản chất của thế lực cầm quyền Trung Hoa bất cứ thời nào cũng muốn biến Việt Nam thành quận huyện của chúng. Có thể Hồ tự cho là mình khôn khi đứng giữa Liên Xô và Tầu Cộng để được hai thằng đàn anh lo o bế, chứ không chèn ép. Đem Hoàng Sa mà Hồ cho rằng chỉ là những hòn đảo đầy cứt chim, không có giá trị gì để đối lấy vũ khí lương thực, giá trị hơn, là quyết định sai lầm rất ngu xuẩn của Hồ:

Sai một ly: Đi ngàn dặm

Gương “Bác” xưa nay ngỡ sáng lòa!
Nhân dân bị bắt phải xưng “cha!”
Thơ văn vĩ đại: không thành có!
Tư tưởng cao siêu: cuốc hóa gà!

Cũng tại thằng Tầu chơi xỏ lá
“Công hàm” hiến biển chúng trưng ra!
Trách Đồng hạ bút không cân nhắc
Để “Bác” bây giờ tội khó tha!

*

Bán nước tội nầy khó xét tha!
Ngờ đâu Mao, Đặng quá gian ngoa
Vì tin Xã nghĩa cùng cha mẹ
Cứ tưởng răng môi cũng một nhà

Nhượng đảo tạm thời đem đổi súng
Thành công Duẩn phản chạy theo Nga
Cuộc cờ biến chuyến không lường trước
Bác, đảng mắc tròng khó thoát ra!

Trang cuối trong sách “Tử Vi Đẩu Số” của cụ Vân Điền Thái Thứ Lang có một bản Tử vi mẫu với lời phê, đại ý: đây là một lá số của một tay đại gian hùng, giết dân, bán nước. Mặc dù tác giả không nêu đích danh chủ nhân lá số là ai, nhưng căn cứ vào giờ, ngày tháng, năm sinh thì nhiều người đều biết là cuả Hồ Chí Minh. Vì vậy tác giả đã chết do tai nạn giao thông đầy nghi vấn trước 1975, nhưng cuộc điều tra bị dở dang vì thời cuộc?

2/2/2011
nguyễn duy ân