"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Mittwoch, 2. Februar 2011

Chờ Xuân


Ngồi đây nhớ lại cảnh quê nhà
Nhớ thuở thanh bình, nhớ mẹ cha
Bao năm xa cách chờ xuân đến
Xuân của Thiên Chúa, Xuân thật thà


Chờ Xuân ngồi nhớ lại cảnh xưa
Nhớ đêm trừ tịch lúc giao thừa
Cha ngắm sao trời đoán năm mới
Trà sen năm cũ uống tiễn đưa

Tống cựu nghinh tân mừng năm mới
Đêm xuân thanh bình khắp muôn nơi
Điềm tốt Thiên Chúa ban cho đời
Nhà nhà tạ ơn lòng phơi phới

Nhớ cha nhớ mẹ rất vui mừng
Cùng dạy đàn con gói bánh chưng
Quây quần canh lửa nồi bánh tết
Cả nhà vui vẻ chuyện tưng bừng

Tạ ơn Thiên Chúa xuống ơn lành
Ban cho ngày tết đẹp như tranh
"Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh".

Nay còn đâu nữa cảnh thanh nhàn
Từ ngày giặc về đã phá tan
"Vô Gia, vô Quốc, vô Tôn Giáo"
Bất nhân vô đạo rất điêu tàn

Xuân này Cọp dữ sắp ra đi
Mang theo tiếng xấu đã làm gì
Chết rồi da sẽ còn để lại
Cho đời lịch sử mãi khắc ghi.

Mở cửa đón chú Mèo kia đến
Bắt hết chuột con phải đáp đền
Chẳng còn cơ hội mà đục khoét
Hại dân, hại nước, sao vững bền

Xuân về con xin Chúa dủ thương
Ban cho đất nước một con đường
Con đường sám hối con đường sống
Đạo Chúa thưởng ban đạo chỉ đường.

02.02.2011 thanh Sơn