"Hèn mà còn nhận ra mình là thằng hèn, là hèn tử tế. Hèn mà ngậm miệng ăn tiền là hèn nhơ bẩn.
Hèn mà ngậm máu phun người là hèn bất nhân. Hèn bán đất bán nước thì trời tru đất diệt"
(Phạm Chuyên)

Donnerstag, 3. Februar 2011

Kính Chúc Đầu Năm


KÍNH   Thờ THIÊN CHÚA Đất-Trời
CHÚC  khen Danh Thánh trọn đời của con
QÚY    thay tình MẸ trăng tròn
VỊ        thơm ngào ngạt cho con vào đời
ĐỘC    tài bạo chúa khơi khơi
GIẢ     hình nhân nghĩa hại đời HÀI NHI
MỘT    Gia đình Thánh ra đi
NĂM    cùng tháng tận quản chi đường dài 
MỚI     qua Ai Cập chông gai
NHIỀU điều Mẹ khổ mong NGÀI đỡ nâng
NIỀM   Tin Mẹ quyết "Xin Vâng" 
VUI      nhìn CON CHÚA MẸ nâng ẵm bồng
ƠN       cao "cứu chuộc đồng công"
THÁNH Giuse cũng dự thông phần mình 
CHÚA  CON dưỡng tử phân minh
PHÚC   thay khiết tịnh đồng trinh trọn đời
LỘC     trời CON CHÚA tuyệt vời
THỌ     Ân THÁNH CẢ dưỡng đời CHÚA CON
AN       phận chăm sóc vuông tròn
KHANG an thanh tịnh, nét son tinh ròng
PHÚ      dâng Hồn Huệ trắng  trong 
QÚY     thay ơn CHÚA đầy lòng thanh cao.
MẠNH  tay lao động cưa bào
KHỎE   thêm hồn-xác hồng hào tâm linh
TRẺ      thơ ẤU CHÚA tận tình  
TRUNG Trinh chăm sóc bạn mình MARIA 
YÊU     Người kính CHÚA thiết tha  
ĐỜI      Ngài, gương mẫu trưởng gia muôn đời.
MỪNG  Xuân năm mới Nước Người
ĐẠI      Hội THÁNH MẪU tuyệt vời Nước Ta
HỘI      về khắp cả gần xa
LA        VANG Linh Địa thiết tha ngày nào
VANG   lời cầu khấn kêo gào
BẾ        CON MẸ đến thanh tao sáng ngời
MẠC    Khải qua Mẹ CHÚA TRỜI
NĂM    một bảy chín tám thời cứu nguy (1)
THÁNH DANH lời MẸ thực thi
VIỆT    NAM sẽ thoát hiểm nguy ác tà
NAM   Phương đất VIỆT hoan ca
DÂN    được vui hưởng thái hòa bình an
CHỦ    chăn đi lại hân hoan
TỰ       do dâng lễ Cộng đoàn xa xăm 
DO       mình làm chủ đến thăm
TAN     đi tà thuyết oái oăm đau buồn
HẾT     sạch những kẻ cúi luồn
TÀ       tà ăn hại nhưng luôn khéo mồm 
THUYẾT Mác chúng mãi ôm đồm
VÔ       tâm một lũ dê xồm huênh hoang
THẦN   thánh hóa kẻ hoang đàng 
MỪNG  tên Mao, Mác lang thang đầu đuờng
XUÂN   về xin CHÚA dủ thương
MỚI     mong thay đổi Quê Hương Nước Nhà.
  
Thanh Sơn 
ngày đầu năm Tân Mão 

(1) Vào năm 1798 khi các tín hữu chạy vào đây trốn
lũ vô thần đang tìm tới để sát hại. Mọi người một lòng
cầu xin Thiên Chúa, Đức Mẹ để khỏi bị giết vì đạo.
Thì Đức Mẹ đã bồng ẤU CHÚA hiện ra,  ủi an với tước hiệu
"Đức Bà phù hộ các Giáo Hữu"